Meddelande

December 7, 2020
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

Hej!Detta meddelande är krypografiskt signaterat med nedanstående signatur. Det betyder att hashen av detta meddelande har krypterats med min (Jimmys) privata nyckel ock att du enkelt kan verifiera meddelandets äkthet genom att besöka https://keybase.io/kvistofta, klistra in hela detta meddelande (inklusive signaturen nedan) och klicka på den lilla "verify"-bocken till höger.

Anledningen till att meddelandet inte är krypterat är att det är många som ska kunna läsa meddelandet. 

Ditt uppdrag nu är att skapa ett eget konto på keybase.io. Följ instruktionerna och skapa ditt eget nyckelpar på siten. Detta kan vara bra till mycket. När du är klar, skriv ett kort personligt meddelande till mig och använd keybase.io för att skicka detta säkert (krypterat och signerat) till mig. Välj mitt namn "Kvistofta" som mottagare hos keybase.Det meddelande du får ut kommer att vara signerat med din privata nyckel, och krypterat med min publika. Det betyder att jag kan validera meddelandets signatur med din publika nyckel (som finns hos Keybase) samt dekryptera meddelandet med min privata nyckel.

Du kommer därefter att få ett svar från mig, krypterat och signerat med hjälp av keybase.io.

Mvh Jimmy
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Keybase OpenPGP v2.1.13
Comment: https://keybase.io/crypto

wsFcBAABCgAGBQJfzhdXAAoJEK+JjY0bIMUnN1sQAIut89EM4Y5IoDRa9qG6/0Ve
Sn0tw4jGeOX226G9T6D8M0XR39wn5YwzhlRRV8IJ+m9CnCcl19O1LjT8mV9s8i6x
NbaityhpEwr27XyL2nq2XOsQ42d6sfYw4NbnVHJLrlQLekG+Kv8qcsA9fhllNt00
0LBlbPQaNz+l/8zNJjR+jGP7+HW2sq8wJ9dUixFNus8GT24/rETxe6isaS8Xq1NH
cpZTootnMLODC+IN+AySsNG+WhCoZkRnACTaCMj3ENpzAtlH9T1RWxaQakccI5SX
RVkJbIyzI35n7+3O88goIIEV6nRfKNYDe3d7+dV9RYC4URIYox60vY3UbNBAwwWJ
mc/Tp8Nz6xKROiF3yd+oI85oEQX3J8kExXtSi9Zk17CTTv9fZZgiq94OmM8adjUx
lJkYTm11atzdH5lb8wMPGWzMuQCXcXRsSgtGtcY2aaF6ahCJE+1zXmhQyDL2y07X
py7Z4Wq/IHUEtEftt0lJ/zqDBxtuW17TO8yNVxFlmVLJ4iyyGetzbftjGwP4Y2nm
WVpXOmSnO8YZ15h4dgeRpP0Uxf4TItarZ8scT+e8n86B8M4ZaMzsqJEPoAKq3gDD
xNKudPG/Ude/UojMR1mgS32QIDu/19FtwBICT+BVsKWNuYzui/SLE3dZzCJG7/jZ
uK1EJi7gJNJQW0Apqb4e
=mI7D
-----END PGP SIGNATURE-----